KURS PARALOTNIARSKIwww.ABCparagliding.pl


PL    CZ    SK

Zgloszenie

Pozycje oznaczone gwiazdką (*) są obligatoryjne. W wypadku niewypelnienia ich, zgloszenie nie bedzie wyslane.

(w kolejno?ci: dzień, miesiąc, rok)
(wpisz liczbę całkowitą)
(cm)
(kg)
(T/N)
  

Aby zgłoszenie zostało zarejestrowane należy wpłacić zaliczkę w wysokoœci 400 PLN na konto banky Slovenska sporitelna, Konto: 0076393023/0900, IBAN: SK49 0900 0000 0000 7639 3023, BIC: GIBASKBX. W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz termin kursu. W razie odwołania kursu bšdŸ rezygnacji na 30 dni przed rozpoczęciem się szkolenia zaliczka jest zwracana.


ABC paragliding
tel. +48 69 67 53 74, e-mail: biuro@abcparagliding.sk