KURS PARALOTNIARSKIwww.ABCparagliding.pl


PL    CZ    SK

Sklep

Knihy » U?ebnice

Atlas oblak?

Atlas oblakov z veukým mno 3/4 stvom fotografií. Obsahuje hlavne popis oblakov ich zlo 3/4 enie, výskyt a vplyv na po?asie. Vhodná nielen pre pilotov, leteckých ?portovcov ale aj v?etkým záujemcom o krásne útvary, ktorými oblaky ur?ite sú. Rozsah 122 strán.

Cena: 469.- Sk


Atlas po?asia

Nakladateustvo Sv?t k?ídel ponúka ucelenú radu kníh s meteorologickou tématikou, ako pre ?irokú verejnos>>, tak aj pre pilotov a pracovníkov v leteckých oboroch. Atlas po?asia zoznamuje ?itateua populárno výukovou formou so zaujímavos>>ami po?asia.

Cena: 479.- Sk


Letecká meteorlogie

Odborná publikácia pre pilotov, za?ínajúc kvalifikáciou pilota ultrauahkých lietadiel cez pilotov kluzákov a 3/4 po ATPL a riadiaceho letovej prevádzky

Cena: 369.- Sk


Paragliding manuál

Veuká u?ebnica paraglidingového lietania pre ?koly paraglidingu, rekrea?né, ?portové lietanie, ale aj pre budúcich záujemcov o lietanie. Rozsah 500 strán.

Cena: 535.- Sk


Termika

U?ebnica o termike aj o ostatných prírodných javoch , ktoré vyu 3/4 íva termické lietanie. Rozsah 225 strán.

Cena: 319.- Sk


U?ebnica pilota

U?ebnica pre 3/4 iakov a pilotov lietadiel a ?portových lietajúcich zariaddení. Zostavená na základe skú?obnej osnovy JAR-FCL 1.

Cena: 569.- SkABC paragliding
tel. +48 69 67 53 74, e-mail: biuro@abcparagliding.sk