KURS PARALOTNIARSKIwww.ABCparagliding.pl


PL    CZ    SK

Paramotory

TOP 80 TOTAL WORLD CHAMPION !

alt: TOP 80 S

Miniplane Top80 wyró?nia si? wyjątkowo niewielką wagą – masa projektowa silnika oraz uprz??y wynosi jedynie 18,5 kg. Jest to jeden z najl?ejszych nap?dów do paralotni na świecie, a o klasie sprz?tu świadczy iloś? tytu?ów zdobytych na zawodach. Wsród zawodowych pilotów jest popularny ze wzgl?du na niezawodnoś? i prostot? konstrukcji, dzi?ki której prawie nie wymaga konserwacji. Silnik o pojemności 80 cm3 nie wymaga elektrycznego zap?onu, bardzo ?atwo mo?na go uruchomi? r?cznie nawet w trakcie lotu. Moc 16 KM zapewnia wysokie osiągi dla pilotów o wadze do 100 kg netto. Kolejnym atutem tego Miniplane'a jest niskie spalanie, na jedną godzin? latania zu?ywa jedynie 2,5L paliwa. Posiada sprz?g?o odśrodkowe, które jest bardzo wa?nym czynnikiem bezpiecze?stwa.

Producent: Mini Plane

Since: 1989

Dane techniczne:

Śmig?o, drewniane dwuwarstwowe : 125 cm
Waga bez paliwa, w?ącznie siode?ka : 18,5 kg
Karburator : Diaphragm Walbro
Rozmiar roz?o?ony silnik : 135 / 135 / 75 cm
Rozmiar z?o?ony silnik : 80 / 40 / 40 cm
Napi?cie statyczne : 54 kg
G?ośnoś? : max. 52 db
Wzlot ** : 2,5 m/s
Zu?ycie paliwa (in level fly) ** : cca. 2,5 l
Maks. masa pilota : 110 kg
Rama silnika : aluminium ergal, fiberglass
Pojemnoś? baku : 12 l
Dolot : ponad 4 godziny.

**Ww. dane dotyczą pilota o wadze 75 kg i spodochronu kategorii performance.

Cena silnika:    PSM 3.880 €    - pevné závesy


Cena motora:   ABM 4.080 €    - pohyblivé závesy


ABC paragliding
tel. +48 69 67 53 74, e-mail: biuro@abcparagliding.sk