KURS PARALOTNIARSKIwww.ABCparagliding.pl


PL    CZ    SK

Loty tandemowe

O co chodzi ?

Chodzi o latanie w parze, gdzie jeden pilotuje a drugi jest pasa?erem. Umo?liwia to specjalne tandemowe skrzyd?o, które jest wi?ksze ni? zwyk?e skrzyd?o. Szkolenie przed rozpocz?ciem latania nie jest konieczne, wystarczy jedynie krótki instrukta?. Lot na tandemie przynosi niesamowite doznania.

"Unoś si? mi?kko w powietrzu w towarzystwie cichego szelestu sznurków, otacza Cie przestrze?, otacza Cie powietrze, które czujesz po ca?ym swym ciele,.
?adne silniki ani kabina, tylko swobodnie lecisz, lecisz jak ptak ."

alt: tandem 3 in 1

Gdzie mo?emy razem polata? ?

Straník niedaleko Žiliny jest miejscem idealnym. Dojecha? tam mo?na samochodem.Wywy?szenie nad poziom terenu wynosi ok. 400 m. Po uzgodnieniu mo?na lata? z jakiegokolwiek wzgórza-np. Donovaly, Chopok czy inne.

Kiedy mo?emy razem polata? ?

Latamy praktycznie ca?y rok. S?o?ce lub niebieskie niebo nie są koniecznością, jednak deszczu raczej unikamy.

Wystarczy tylko uzgodni? czas i miejsce spotkania i mo?emy odrazu pójś? razem polata?.

Orientacyjna cena:


ABC paragliding
tel. +48 69 67 53 74, e-mail: biuro@abcparagliding.sk