KURS PARALOTNIARSKIwww.ABCparagliding.pl


PL    CZ    SK

Kursy

Kurs paralotniarski ”motorowy”

Dla zainteresowanych lataniem na skrzydle paralotni z silnikiem nowoczesnego przygotowaliśmy specjalistyczny kurs paralotniarstwa motorowego. Tym sposobem jesteśmy w stanie sp?dzi? w powietrzu o wiele wi?cej czasu w przeciągu ca?ego roku. Latanie motorowe dostarcza wiele radości szczególnie w okresie, gdy nie ma termiki i nie istnieje inna mo?liwoś? by utrzyama? si? w powietrzu. Z paralotnią motorową mo?na lata? na wycieczki, zajrze? w miejsca, w które ze zwyczajnym skrzyd?em trudno by?oby nam dolecie? albo tak sobie polata? po pracy.

Paralotniarstwo motorowe jest swoistym uzupe?nieniem kursu latania bez motora. Wymaga opanowanie obs?ugi motora. Klasyczna paralotnia nabywa tutaj innych wymiarów. Nauka latania na tego rodzaju paralotni wymaga znajomości latania na paralotni klasycznej-tzn. bezsilnikowej.

Aby móc przystąpi? do kursu motorowego trzeba posiada? minimum licencją PL-A. Je?eli zdecydują si? Pa?stwo odby? kurs poralotniarstwa motorowego, konieczne jest posiadanie w?asnego paralotni sprz?tu (w tym silnika) lub wp?acenie kaucji.

Kurs przebiega w trybie indywidualnym .

W cen? kursu wliczono:

  • szkolenie teoretyczne i praktyczne
  • wypo?yczenie radiotelefonu
  • wypo?yczenie literatury

Czas trwania kursu to 3 dni.

alt: Vodne dielo Zilina Vodné dielo – Žilina (Foto: Igor Pap)

Cena kurzu: 190,– € / 820 z?


ABC paragliding
tel. +48 69 67 53 74, e-mail: biuro@abcparagliding.sk