KURS PARALOTNIARSKIwww.ABCparagliding.pl


PL    CZ    SK

Kursy

Kurs paralotniarski B “termiczny“

Kurs ten przeznaczony jest dla licencjonowanych pilotów typu PL-A, minimalnie 1 miesiąc. Pilot powinien posiada? odpowiednie doświadczenie z lataniem z górki i lataniem w termice w?ącznie. Chodzi o udoskonalający kurs na w?asnym sprz?cie. Kurs ukierunkowany jest na technik? lotu, wyszukiwanie termiki w obcym terenie, taktyk? lotu przy przelocie, nawigacj? przy pomocy GPS i inne.Po pomyślnym absolwowaniu kursu i spe?nieniu wszystkich warunków, pilot otrzymie licencje PL-B.

Kurs odbywa si? na Straníku przy Žilinie, ewentualnie w S?owenii-Alpy Julijskie, W?oszech – Bassno del Grappa lub w innym mieście dostosowanym do uprawiania tego rodzaju sportu.

W cen? kursu wliczono:

  • przygotowanie teoretyczne i praktyczne
  • wypo?yczenie literatury

Czas trwania kursu to 4 dni.

alt: 1500 m nad Straníkom [foto: Vlado Ba?a]

Cena kurzu: 180,– € / 780 z?


ABC paragliding
tel. +48 69 67 53 74, e-mail: biuro@abcparagliding.sk