KURS PARALOTNIARSKIwww.ABCparagliding.pl


PL    CZ    SK

Kursy

Kurs paralotniarski A “podstawowy“

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygod? z paralotnią lub dla tych, którzy ju? latali a chcą jedynie udoskonali? swe zdolności i zdoby? nowe. Nie wymagamy jednak ?adnych dotychczasowych doświadcze? w tej dyscyplinie sportu. Po uko?czeniu kursu oraz pomyślnym zdaniu egzaminu z teoretycznego i praktycznego, otrzymują Pa?stwo legitymacj? pilota PL-A /IPP-card/, która uprawnia do latania ze skrzyd?ami paralotni typu standard, ew. LTF 1 i LTF 1–2. Kursy odbywają si? na Straníku niedaleko Žiliny. Je?eli grupa liczy przynajmniej 6 osób, jesteśmy wstanie zorganizowa? kurs w wybranym przez Pa?stwa miejscu, np. u podnó?y pó?nocych szczytów Niskich Tatr.

W cen? kursu wliczono:

  • szkolenie teoretyczne i praktyczne
  • wypo?yczenie kompletu najnowocześniejszego sprz?tu paralotniarskiego
  • wypo?yczenie radiotelefonu
  • wypo?yczenie literatury

Czas trwania kursu to 6 dni.

alt: Cvi?enie s padákom.

Cena kurzu: 1.040 z?


ABC paragliding
tel. +48 69 67 53 74, e-mail: biuro@abcparagliding.sk